1. SISSEJUHATUS

1.1 Programmi lühikirjeldus

Programm KORTER on mõeldud kasutamiseks korteriühistutele. KORTER on põhiliselt mõeldud üüri- ja kommunaalteenuste arvete koostamiseks ning ettevalmistamiseks väljaprintimiseks. Programm omab loogilist ülesehitust ja on mugav kasutada. Programmi abil  saate arvestada elaniku võlgnevusi, eluasemetoetust, arvestada vee ja elektrienergia maksumust arvestite näitude järgi. Mõõtjate puudumisel võib teha arvestust erinevate tariifide järgi. Programm vastab Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele.

Programmi võimalused

Tööalustamiseks on vajalik arvuti, kus töötab Windows95, 98 või 2000. Et kasutada seda moodulit ei ole vaja installeerida mingit teist programmi, sest Korter töötab iseseisvalt. Printimiseks sobivad kõik printerid.

Arved on kirjutatud nii, et on võimalik soovi korral panna need ümbrikusse läbipaistva aknaga.

Programm on täiesti automatiseeritud. Te peate  sisestama arvestite näidud, kõik ülejäänu teeb programm ära ise.

Programmil on lihtne interface, see võtab vähe ruumi, mahub ühele kettale (3,5”).

1.2 Tehniline toetus

Programmi kasutamist toetame installeerimisega, väljaõppega, ja kokkuleppel juurutusabiga ning edaspidise hooldusega. Programmi arendatakse edasi vastavalt kasutaja vajadustele.

NB! Tehnilist toetust osutame ainult registreeritud kasutajatele.

Probleemide korral kirjutage  e-mailile korter2000@yahoo.com või helistage tel. 56-904-465

1.3 Registreerimine ja fail KOR. RGK

Kui te tahate registreerida programmi, saatke e-mailiga teie ühistu nimi ja registreerimisnumber. Nende andmete põhjal moodustatakse fail KOR.RGK, mis sisaldab teie ühistu andmeid. Selle faili peab kopeerima sinna, kus asub programmi andmebaas. Kokku leppida, kuidas registreeruda võib e-maili teel aadressil korter2000@yahoo.com või tel.56-904-465.

2.PROGRAMMI INSTALLEERIMINE

Käivitage korter.exe. Ilmub aken:

4

Aknasse Extrat to kirjutage kataloog, kuhu te tahate lahti pakkida programm Korter. Või valige see koht nupuga Browse. Pärast vajutage Extract.

Ilmub kataloog nimega DISK1, tehke seda lahti ja käivitage fail Setup.exe. Kõikidel järgmistel aknadel, mis näitab teiele programm, vajutage NEXT ja viimasel aknal FINISH. Pärast seda Desktopil otsige üles selline logo:

logo.jpg (1662 bytes)

Programmi käivitamiseks on vaja kaks korda vajutada selle logo peale.

3.ÜLDISED KASUTAMISPÕHIMÕTTED

Eesmärgiga muuta programmi kasutamine mugavaks, on loodud graafiline struktuur, mis sisaldab ühistunimi, majade ja kolmandal tasemel korterite puud. Graafiliselt on kujutatud kõik majad ja klikkides hiirega vajalikul majal, avanevad samas struktuuris graafiliselt tema korterid.


Programmi kasutamise lihtsustamiseks on välja toodud ka instrumentaalne paneel:

Luua

Avada

Salvestada

Printida

Eelvaade

Kustutada

Lisada

Info programmist

Graafikujoonte ristumiskohas pisike ruut tähendab seda, et antud kasutajal on õigus neid andmeid muuta ehk struktuur avaneb ruudukesele klikkides.
Suur ruut ühistu struktuuri aknas näitab millise dokumentiga te antud hetkel tegelete.
Suures ruudus te võite vaadata ka korterid, millised on juba valmis printimiseks; korterid, kus on võlgnevused, kus on määratud viivis; korterid, kus on eluasemetoetus ja korterid individuaalse teatega.
Selle jaoks on vaja parema hiire nupuga vajutada graafilisse ühistustruktuuri aknasse. Ilmub selline tabel:

fly_menu.jpg (15355 bytes)

Vasaku hiire nupuga, nagu tavaliselt, valige sobiv operatsioon, näiteks “Näidata korterid, ilma veearvestita”.
Kui teil on sellised korterid olemas, siis nad  tulevad nähtavale “linnukesega” suures ruudus. Kui te soovite panna ära kõik “linnukesed” vajutage lihtsalt nupule “Kustudada kõik valitud”.

4.PROGRAMMIS KASUTATAVAD NUPUD JA NENDE SISU

Kui mingil nupul tekst on hall, siis ta ei toimi. Tavaliselt tähendab see seda, et selle funktsiooni kasutamine on mõtetu või antud seisus keelatud.
KATKESTA - Lõpetab teie tegevuse antud aknas ilma salvestamata ja andmebaasis säilib endine seis.
 
 

4.1 Luua

Menüüs FAIL valige LUUA. Ilmub aken
Maja lisamine.Kirjutage sinna korterite arv ja vajutage OK. Pärast seda ilmub aken Salvestada. Sisestage lahtrisse Faili nimi mingi nimetus ja vajutage nupule SALVESTA. Programm loob teie korteriühistu baasfaili.
NB! Faili nimetuse pikkus ei pea ületama 8 sümboli. Sümbol võib olla ainult inglise keele täht ja numbrimärk. Eestikeelsed ä, ö, ü, õ kirjutada ei tohi, sest programm töötama ei hakka.
 
Pärast seda ilmub aken Avada, seal leidke teiega loodud baasfail ja vajutage baasfaili nime peale. Paremal pool ilmuvad kuud, valige sobiv kuu ja vajutage nupule AVADA (vaata ka punkt 4.2  AVADA).
Nüüd programm küsib, millise kuupäevaga panna veemõõtjate lõpp näidud ja võld (ettemaks). Sеda ta küsib iga uue kuu avamisel. Sisetage kuupäevad või jätke neid, mis programm paneb automaatselt, ja vajutage OK.
 

kuupaev.gif (3068 bytes)

Uus korteriühistu on loodud.

 

4.2 Avada

Menüüs FAIL valige AVADA.

Nuppudega “üles, alla” valige sobiv aasta. Aknas Faili nimi te nääte salvestatud varem dokumendid. Klikkides dokumendi nimele paremal pool ilmuvad kuud. Kui kuu kõrval on kirjutatud kuupäev, siis see tähendab, et selle kuu andmed (fail) juba eksisteerivad. Kuupäev näitab kuna oli viimane kord salvestatud fail. Kui te valite kuu, kus kuupäev puudub, siis uus fail hakkab töötama viimase faili põhjal, mis oli salvestatud nagu baasfail (kuidas salvestada baasfail, vaata
Salvestada).
Nupuga LEIDA te võite avada teise ühistu andmebaas juhul, kui teil on olemas fail-võti KOR.RGK.
 

4.3 Salvestada

Et salvestada faili menüüs FAIL valige SALVESTA.

Aknas Failinimi sisestage nimi, mille all te tahate salvestada uued andmed. Uus failinimi peab erinema juba eksisteerivate failide nimedest. Failinimi pikkus ei pea ületama 8 sümboli. Sümbol võib olla ainult inglise keele täht ja numbrimärk. Teised sümbolid on keelatud. Kui te teete viga, siis nupule SALVESTA vajutamise pärast, ilmub teade veast.

SALVESTADA NAGU BAASFAIL - tähendab salvestada nagu jooksev kuu. Kui, näiteks, te jaanuar salvestate nagu jooksev kuu (salvesta nagu baasfail on märkitud “linnukesega”), siis veebruar te hakkate välja arvutama jaanuari kuu andmete põhjal (jaanuari arvestite lõpp näidud muutuvad veebruari alg näitudeks). Seejärel samamoodi salvestage veebruar, ja märts te hakkate arvestama veebruari baasil.

NB! Kõik informarsioon ja andmed, mida te kirjutate oma töö jooksul säilib automaatselt, kui programm ise ei pakku teile salvestada. Kui te olete unustanud muutused salvestamata siis tuletatakse seda teile meelde ja pakutakse võimalust andmed salvestada või jätta salvestamata.

Salvestama peab töö lõpus, kui te juba tahate programm kinni panna.

 

4.4 Kustuda

Et kustutada varem loodud ühistu menüüs FAIL valige KUSTUTADA.
Ilmub vorm:

Valige hiirega aknakeses Failinimi ühistu, mida te tahate kustutada, ja vajutage nupule EEMALDA.

Ilmub selline Hoiatus:

Kustutatud ühistu enam taastada ei saa!
Ümbernimetatud faili võib pärast leida selle programmi andmebaasi kataloogis.
Kui te soovite kustutada (või lisada) korter vaadake
STRUKTUUR.

4.5 Eelvaade

Arve läbivaatimiseks valige korter, mille arv te tahate vaadata, ja menüüs FAIL või instrumentaalse paneeli peal vajutage EELVAADE. Vaadake ka Eelvaade nupud.
Korterite arved on 4 erinevad: arv + maksekorraldus, arv + arvestite näidud, lihtsalt arv ja arv + maksekorraldus + arvestite näidud. Neid saab muuta, kuidas seda teha, vaata Blanketti valik.

5. STRUKTUUR

Lisamine:
Et lisada korter valige hiirega vasakul paiknevas ühistu struktuuri aknas Majanimi (ehk Maja tänav) ja vajutades peamenüüs nupule STRUKTUUR valige Lisada. Lisab korter, kus on tarvis sisestada korterinumber.
Et lisada veel üks maja valige ühistu struktuuri aknas teie korteriühistunimi ja samamoodi vajutage Lisada. Ilmub aken Maja lisamine, seal valige korterite arv ja vajutage OK.
 

Kustutamine:

Et eemaldada korter valige hiirega korter, mida te soovite eemaldada, ja vajutades nupule STRUKTUUR valige Kustutada.
Kui te valite Majamini ja vajutade nupule Kustutada, siis te eemaldate terve maja.

6. ARUANDED

Et läbivaadata või printida aruanded, peamenüüs vajutage Aruanded. Valides mingi aruanne ilmub see eelvaade aknas. Vaadake ka Eelvaade nupud.

image27.gif (2517 bytes)

6.1 Arvete printimine.

Te võite printida märkitud arved või kõik arved korraga. Kuidas võib vaadata korterid, mis on valmis printimiseks, vaata siin.

7. SEADED

Siin võib kehtestada Eluasemetoetuse seaded: põhitasu, normipind, tatiifid ja makstav summa. Selleks vajutage ühistu struktuuri aknas Majanimele (e. Teie maja tänavale). Pärast seda, peamenüüs leidke Seaded ja valige Eluasemetoetus… .

Aknas Põhitasu valige komponendid, millest teil koosneb korteriüüri põhitasu.
Aknas Normipind peab kirjutama, milline on seadusega määratud põhinormipind ja köetavnormipind ühele inimesele ja ühele perele.
Aknas Tariifid te valite tariifi number, mis oli sisestatud varem maja andmete sisestamise osas. Peab valima tariifi number, mis vastab kütele, veele ja sooja veele. Vaata tariifide sisestamine.
Aknas Makstav summa kirjutage kui palju % netotulust elanik peab maksma ise.

Valides nupp Üldised andmed… te saate teha ümardanime arvetel täpsusega 5 senti, 10 senti ja 1 kroon.

uld_andmed.gif (4296 bytes)

Aknas Arvevõib täpsemalt korrigeerida arve välja nägemine. Näiteks, te võite valida: kas näidata maksekorralduses summa tasumiseks, saaja konto ja pank või ei. Võib ka nädata arves oma allkiri. Selle jaoks on vaja luua fail allkiri.bmp ja kopeerida seda sinna, kus asub teie andmebaas.

arve.gif (4990 bytes)

Aknas Lekkimisfond võib valida: kas arvestada lekkimisfondi terve maja peale, või ainult veemõõtjatega korterite peale.

lekkimisfond.gif (3938 bytes)

DIALOOGID:

Maja lisamine

Nupudega saab valida korterite arv. Klõpsides nupule OK te kinnitate oma otsus.

Eelvaade nupud

Nupudega ZOOM IN võib suurendada ja ZOOM OUT vähendada.
Print tähendab trükkimine, Next Page – järgmine lehekülg, Prev Page – eelmine lehekülg, Two Page – kaks lehekülge korraga, Close – lõpetada eelvaade.
 

Kuupäev

Et lihtsam kirjutada kuupäev vajutage 2 korda lahtrisse Kuupäev. Ilmub selline aken:

Klikkige hiire nupuga sobiva kuupäevale ja vajutage OK.

ANDMETE SISESTAMINE

1. Ühistu andmete sisestamine

Esmajärjekorras tuleb sisestada püsiandmed. Vajutades vasakul paiknevas ühistu struktuuri aknas Korteriühistunimele paremal pool te nääte aken korteriühistu andmete sisestamiseks. Korteriühistunimi ja reg. number ise sisestada te ei saa. Need andmed on failis KOR.RGK.

2.Majade andmete sisestamine. Tariifide sisestamine

Valige ühistustruktuuri aknast Majanimi. Avaneb järgmine vorm:

image37.gif (10248 bytes)

Et sisestada tariifid vajutage lahtris TARIIF valgest aknakest paremal pool asuv nupp. Ilmub aken tariifiliigi kirjutamiseks ja valemi valimiseks. Kui tariifiliigid on sisestatud, tuleb konkreetsele liigile lisada kehtivad hinnatariifid. Selle jaoks tuleb lahtris TARIIF valgesse aknakesse kirjutada hind. Võib ka teha nii: sisestada kõikide korterite  püsiandmed ja lahtris SUMMA kirjutada üldist summat, programm arvestab tariifi hinna automaatselt.

Lahtris Summa programm kirjutab antud tariifiliigi järgi kõikide korterite summat (ilma käibemaksuta). Et summa oli käibemaksuga, peab lahtris Käibemaks (K.m. %) sisestada vastavas aknakeses käibemaksu protsent.

Üleval pool asuvad nupud TEADE, VEE ARVESTAMINE, VÕLAD, BLANKETTI VALIK, KÜTE ARVESTAMINE JA ELUASEMETOETUS.

Teade

Vajutades nupule TEADE ilmub aken, kus te saate kitjutada üldine teade kõikide korterite jaoks. Seda teade te nääte pärast trükitud arvete peal. (Võib ka vaadata eelvade) Kuidas kirjutada teade ainult ühe korteri jaoks, vaata Individuaalne teade.
 

Vee arvestamine

detalid_dlg.gif (8505 bytes)

Siin on kaks varianti:

 • Majad, kus kõikidel korteritel on veearvestid
 • Sisestage ainult üldised veemõõtjate näidud lahtrisse KOKKU, m3. Kui tekkib vahe üldarvesti ja korterite arvestite vahel, programm kirjutab kadu lekkimifondi (LF). Programm ainult leiab kadu maht, kuidas edasi seda arvestada, iga korteriühistu otsustab ise.
   
  Näiteks: 7 m3 (lekkimisfond, soe + külm) * 15 kr/m3 ( 1m3 külma vee hind) = 105 kr. Pärast luuakse uus tariifiliik Lekkimisfond, valitakse valem (Tariif * Üldpind) ja kirjutatakse vastavasse SUMMA lahtrisse seda summat (105). Programm ise jaotab lekkimisfondi korterite peale.
   

 • Majad, kus on korterid veearvestita
 • Siin kõigepealt valige, mille järgi te tahate arvestada vee tarbimine korterites ilma arvestita: sissekirjutatud inimeste järgi, tarbijate järgi, korterite järgi või üldpinna järgi.
  Kirjutage lekkimisfondi protsenti. Lekkimisfond tavaliselt arvestatakse ainult nendes korterites, kus on veearvestid.
  Korterites, kus ei ole veemõõtjat, lekkimisfond võib "lülitada välja". Kuidas seda teha: aknas, kus te sisetate korteri andmed, Lekkimisfondi lahtri juures asuv valge ruut märkige "linnukesega".
   
  On võimalus ka valida: arvestada lekkimisfond üldveemõõtjate näitudest või ainult korterite näitudest. Selleks avake peamenüüs SEADED-> ÜLDISED ANDMED -> LEKKIMISFOND.
   
  Lahtris KOKKU, m3 peab kirjutama kogu külma ja sooja vee tarbimine majas. Programm ise arvestab lekkimisfondi (LF), vee tarbimine korterites veemõõtjatega (ARGA) ja  ilma (ARTA).
  Te võite teha arvestus automaatseks, märkides "linnukesega" lause Automaatselt arvestada. See tähendab, et igal kuul vee tarbimise arvestmiseks te hakkate sisestama ainult kogu maja ja iga korteri (kus on veemõõtjad) arvestite näidud.
  Kui te tahate teha kõik käsitsi, iga muutumise pärast tuleb vajutada Arvestada.
   
  Kui  korteril ei ole veearvestit siis märkige  "linnukesega" lause VEEARVESTID PUUDUVAD, mis asub Arvestite näidude lahtris korteri leheküljel.
   

  Võlad

  NB! Kui te eelmisel kuul tegite mingid muudatused, näiteks, sisestasite makstud summa, siis vajutades nupule VÕLAD programm küsib teid "Kas arvestada võlad?". Kui vastate JA, siis programm teeb võlade ümberarvestuse kõikides korterites.
   

  Blanketti valik

  Vajutades hiirega ühistu struktuuri aknas Majanimele (ehk teie maja tänavale) paremal pool te nääte vorm majade andmete sisestamiseks. Seele vormi üleval pool asub nupp BLANKETTI VALIK. Te võite valida 4 erinavaid blanketti. Kuidas valitud blankett hakkab välja nägema, vaata Eelvaade.

  image34.gif (3016 bytes)

   

  Küte arvestamine

  kute.gif (9796 bytes)

  NB! Enne selle vormi täitmist, peab sisestama tariifid.

  Sisestage lahtrisse MWh kokku küte näidud megavattides, lahtris Hind ühe megavatti hind. Edasi leidke vee soojendamise lahtri number, et programm teaks, kuhu teie andmed edastada. Pärast valige vee soojendamise arvestamise meetod. Samamoodi peab leida küte lahtri number. Vajutage nupp ARVESTADA.

   

  Eluasemetoetus

  Vajutades nupule ELUASEMETOETUS avaneb vorm:

  See tabel näitab kui palju Maksja ( Tallinnas – Linnavalitsus) peab maksma teie majale eluasemetoetus, kui palju ta maksis ära, ja, kui ei maksnud, milline on tema võlg.

  Enne selle vormi avamist programm küsib teil “Kas Te soovite salvestada andmed?” Kui te vastate JA, siis programm arvestab kõik tehtud teiega muutused. Kui EI, siis tabel näidatakse teile vanade andmetega.

   

  3.Korterite andmete sisestamine

  Vajutades ühistustruktuuri aknas korteri numbrile paremal pool ilmub vormi esimene osa:

  korter_frm1.gif (9332 bytes)

  Kõigepealt sisestage arve number. Kui te vajutade nupule programm küsib teil: “Kas te soovite nummerdada kõik järgmised arved?”. Kui te valite JA, siis järgmised arved nummerdavad automaatselt.

  NB! Lihtsamini te saate sisestada andmed kasutades klaviatuuril tabulatsiooni nupp hiire asemel.

  Et lihtsam sisetada kuupäev, vajutage 2 korda kuupäeva lahtrisse ja valige ilmuvas aknas kuupäev.

  Individuaalne teade

  Et sisestada ind. teade valige korter, kuhu te tahate seda kirjutada, vajutage nupule INDIVIUAALNE TEADE, väikses ruudus pange “linnuke” ja kirjutage teade suures valges aknas. Seda võib vaadata ainult selle korteri arves, kus ta on kirjutatud.

   

  Arvestite näitude sisestamine

  Lahtris Avestite n/n sisestage mõõtjate reg. numbrid. Lahtris Seisuga sisestage kuupäev ja arvestite näidud. Järgmise kuu algnäidud programm sisetab automaatselt.
  Kui antud korteril ei ole veearvestit, siis märkige "linnukesega" lause VEEARVESTID PUUDUVAD, mis asub Arvestite näidude lahtris.
   

  Info

  Vajutades nupule Info (mis asub korteri arvestite näitude aknas) ilmub aken, kus te saate vaadata korteri kõikide arvestite näitude aruanne iga kuu kohta.
  Vormi teine osa:

  Kõik tariifi nimetused, hinnad ja valemid te juba sisestasite majade andmete sisetamise osas.
  Kui panna “linnuke” väikse valge ruutu, mis on tariifiliigi ja hinna vahel, siis te saate muuta antud korteri tariif. See muudatus kehtib ainult valitud korteri jaoks.

  Eluasemetoetuse andmed

  Et arvestada eluasemetoetus eraldage lahter Eluasemetoetus “linnukesega” ja vajutage nupule. Ilmuvas aknas sisestage vajalikud andmed ja vajutage nupule Arvestada.

  Viivis

  Samamoodi võib arvestada Viivis, kui inimesel on võlg. Ilmuvasse aknasse sisestage võlgnevuse summa, protsent ja päevad ja vajutage OK.

  Võlg

  Vormi allpool on lahter Makstud, kuhu te sisestate makstud summa ja kuupäev. Kui inimesel tekkis võlgnevus, siis seda võib arvestada vajutades nupule Võlg.

  NB! Ilmuvas vormi ülalpool on lahter, kus on kirjutatud võlg ja väike ruut on kõrval. See on selle jaoks, et kui te esimest korda töötate programmiga ja sisestate esimesed andmed, siis sinna peab kirjutama juba olemasolev võlg, et programm saaks edaspidi seda ka arvestada. Väikses ruudus pange “linnuke” ja sisestage võlgnevuse summa.

  Arve saatmine e-mailiga

  Arvete mailiga saatmiseks tuleks seadistada programm.

  Selleks valige maja ja peamenüüs Seaded->E-maili seaded

  1

  Avab aken

  2

  Lahtrisse “SMTP server” sisestage serveri nimetuse. Oma serveri nimetuse saate teada firmast kes osutab Teile Interneti teenust. Näiteks Elionil on see mail.hot.ee

  Ühenduse kontrollimiseks kasutage nupp Kontroll. Ühenduse edenemisel ilmub aken:

  3

  Kui ühendamine ebaõnnestub, siis ilmub veateade aken.

  Järgmisena samas aknas tuleb sisestada vastavad korteriomanikute või arve saajate e-maili aadressid. Linnukesega märgitakse need korterid, kes soovivad arved meili peale. Lisaks peab olema sisestatud ühistu nimi meiliaadress, sest see pannakse saatja aadressiks.

  Väljal “Teade” võib kirjutada vajalik teade.

  Lõpus salvestage kõik seadistused vajutades Save.

  Arvete saatmiseks e-mailiga valige menüüst Aruanded -> Arvete saatmine e-mailiga.

  4

  Näide Google'i meiliserveri konfigureerimisest

  SMTP-server: smtp.gmail.com
  Kasutaja: teie Gmail (näide: näide@gmail.com) või põhineb teie domeenil
  Parool: teie parool Gmaili meilidest
  Gmaili SMTP TLS / SSL-ühendus: jah (või valige TLS-i või SSL-i jaoks vajalik ja määrake vastav port)
  Gmaili SMTP-port (TLS): 587
  Gmaili SMTP-port (SSL): 465  Ärge unustage oma Google'i kontole sisse logida ja järgige linki https://myaccount.google.com/lesssecureapps ning pange lüliti alloleval pildil näidatud viisil


  E-arve püsimakse

   E-arvete genereerimiseks palume seadistada programm:  Arve saajate gruppi lisamiseks vajutage nupp „Lisa“ (Arve saajate grupp – ühe panga maksjad)
  Avab uus aken:

  Täida kõik väljad.
  Kanalikood – võimalikud tähendused vaata tabelist:

  Arve kohustuslike väljadega - panka saadetakse ainult andmed maksmiseks
  Arve kõikide väljadega - panka saadetakse kogu arve

  Andmete parandamiseks vali vajalik väli ja vajuta nupp "Paranda".
  Kustutamiseks kasuta nupp "Eemalda".
  Maksjaid saab alati juurde lisada „Korterid“ alt.
  Avab selline aken:


  Maksja andmete parandamiseks vajuta "Paranda...".


  channelAddress - võimalikud tähendused näidatud tabelis:

  Presentmentvõimalikud tähendused:

  YES maksjal internetipanga leping sõlmitud

  NO - maksjal puudub internetipanga leping

  Kui vajalikud korterid on ära märgitud, vajutage „Sulge“ ja programm pakub muudatused salvestada. Peale seda programm on seadistatud ja on valmis e-arvete loomiseks uues xml formaadis. Selleks avage menüü Export->E-arve püsimakseteenus seaded ja valige vajalik pank. Programm pakub Teile uue faili salvestada. Faili panka edastamiseks kasutage vastava panga internetikeskkonda.

  Registreerimisvõti

  Programmi registreerimiseks peab sisestama registreerimisvõti. Selleks valige ühistu ja vajutage nupp „Sisesta uus võti“  Avaneb uus aken kuhu vaja sisestada KÜ nimi, KÜ reg number ja võti. Igal korteriühistul on oma unikaalne võti. Võti muutmiseks või uue tellimiseks saatke palun email aadressile korter2000@gmail.com  Saab ka kasutada eelnevalt saadud registrerimisfaili Kor.rgk.  Selleks tuleb vajutada nupp „Import võti Kor.rgk“ , siis Open ja OK.
  Vigade andmete sisestamisel ilmub vea aken:  Kui sisestatud andmed on õiged, aken automaatselt sulgeb ja ühistu andmed ilmuvad peamises aknas. Peale seda tuleb salvestada andmed vajutades menüüs Fail –> salvesta.


  Majandamiskulud iga korteriomandi kohta

  Programmis on lisatud võimalus genereerida aastaaruanne iga korteri kohta. Aktiveerimiseks tuleb uuendada registreerimisvõti.
  Aruanne genereerimiseks valige maja ja  valige menüüs Aruanded – Majanduskulud iga korteriomandi kohta. Avanevas aknas valige aasta ja vajutage OK.
  Aruannet saab avada MS Exceli, Libre Office või tekst redaktori abil. Aruannet saab salvestada nagu tavalist faili.